domy drewniane
Docieplenia, usuwanie azbestu

Oferta na docieplanie budynków

Kompleksowe usuwanie azbestu

Wszelkie prace wykonywane są zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Posiadamy decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie całego kraju.

Poszczególne prace wyceniane są indywidualnie w zależności od specyfiki usługi m.in. miejsca wykonania prac, pow. demontażu, rodzaju materiałów azbestowych.

Realizujemy wszelkie formalności administracyjne, opracowujemy plan prac oraz pełnimy nadzór nad robotami, zapewniamy pełną dokumentację powykonawczą.

WZ-projekt