domy drewniane
Informacje   |   Ognioodporność domów   |   Plusy i minusy
DOMY Z BALI

dom z bali Określenie „dom z bali” w powszechnym rozumieniu określa budowanie domów z ciężkich i grubych elementów – bali. Jednak jest to określenie mylące z uwagi na to, że według Polskiej Normy jako bal traktuje się element drewniany o grubości od 50 do 100 mm. Ze względu na sposób wykonawstwa i wielkości elementów stosowanych w ścianach wprowadziliśmy podział na dwie kategorie:
- konstrukcje z bali pełnych;
- konstrukcje z bali izolowanych.KONSTRUKCJE Z BALI PEŁNYCH

dom z baliSposób obróbki bali zależy od inwestora. Najczęściej wykonywane przekroje bali to: okrągły pełny, dwustronnie zaokrąglony, jedna krawędź zaokrąglona - druga płaska, prostokątny. Ścianę z bali wznosi się w systemie tzw. konstrukcji wieńcowej lub inaczej węgłowej, zrębowej. Polega ona na poziomym układaniu bali, pierwszy bal - podwalinowy – i ostatni oczepowy wykonuje się z połówki bala. Bale łączy się w narożnikach za pomocą wrębów. Stosuje się narożniki z ostatkami tzn. bale wystają poza obrys ściany, lub bez ostatków. Polecamy wykonanie ostatków przy balach pełnych. Połączenie poszczególnych bali ze sobą stanowią kołki drewniane, zapobiegają one ich przesunięciom w poziomie. Szczelinę między balami wypełniamy sznurem konopnym. Aby konstrukcja ściany zewnętrznej spełniała swoje przeznaczenie musi mieć grubość minimum 30 cm. Wynika to z konieczności spełnienia wymagań izolacyjności cieplnej. Dla ścian wykonanych z materiałów jednorodnych współczynnik przenikania ciepła powinie być mniejszy niż 0,50 W/Km2.


KONSTRUKCJE Z BALI IZOLOWANYCH

bale docieplane
Ściana z bali sosnowych lub świerkowych poniżej grubości 30 cm powinna zostać docieplona. Grubość warstwy docieplenia jest uzależniona od grubości bala. Z uwagi na walory estetyczne docieplenie wykonujemy po wewnętrznej stronie ściany. Jako izolację termiczną stosujemy wełnę drzewną układaną pomiędzy elementami rusztu.
GALERIA

bale - montaż docelowy bale - montaż docelowy bale - montaż próbny bale - montaż próbny bale docieplane

PRZEGRODY BUDOWLANEŚciany zewnętrzne:
bale sosnowe lub świerkowe;
wiatroizolacja;
wełna drzewna;
paroizolacja;
płyta FERMACELL;
deskowanie wewnętrzne 19 mm (boazeria).

Ściany wewnętrzne:
deskowanie wewnętrzne 19 mm (boazeria).
płyta FERMACELL;
konstrukcja nośna: drewno konstrukcyjne (ATEST), wypełnienie wełna drzewna 5 cm;
płyta FERMACELL;
deskowanie wewnętrzne 19 mm (boazeria).

Podłoga na gruncie:
deska podłogowa modrzew lub buk 32 mm;
wygłuszenie;
legary 12/5 cm, wypełnienie wełna mineralna 5 cm;
izolacja przeciwwilgociowa;
chudy beton;
podsypka piaskowa.

Strop międzypiętrowy:
deska podłogowa modrzew lub buk 32 mm;
wygłuszenie;
legary 6/5 cm, wypełnienie wełna drzewna 5 cm;
paroizolacja;
płyta FERMACELL;
podsufitka świerkowa 19 mm;
belki 20/16 cm, wypełnienie wełna drzewna 5 cm.

Strop docieplony:
płyty OSB-3 22 mm;
wygłuszenie;
legary 20/6 cm, wypełnienie wełna drzewna 20 cm;
paroizolacja;
płyta FERMACELL;
podsufitka świerkowa 19 mm;

Dach zimny:
gont;
łaty i kontrłaty;
folia paroprzepuszczalna;
konstrukcja dachowa: krokwie 6/18 cm, jętki 6/18 cm, murłaty 14/14 cm.

Dach docieplony:
gont;
łaty i kontrłaty;
folia paroprzepuszczalna;
konstrukcja dachowa: krokwie 6/18 cm, jętki 6/18 cm, murłaty 14/14 cm, wypełnienie wełna drzewna 15 cm;
łaty 5/5 cm, wypełnienie wełna drzewna 5 cm;
paroizolacja;
konstrukcja podwieszana – płyty FERMACELL;
deskowanie wewnętrzne 19 mm (boazeria).

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje możliwości wykonania innych warstw w przekroju.

ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

tabela - ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA

ZAKRES WYKONAWSTWA

Wprowadziliśmy podział na trzy zakresy wykonania inwestycji:

Stan surowy zamknięty bez fundamentów – wykonanie ścian z bali bez docieplenia, stropów zgodnie z powyższym wykazem bez wykonania warstwy wykończeniowej podłogi, dachu zimnego. Zakres obejmuje stolarkę otworową, parapety i obróbki blacharskie z rynnami. Fundamenty, kominy i całość instalacji inwestor wykonuje we własnym zakresie.

Stan surowy zamknięty z fundamentami – wykonanie ścian z bali bez docieplenia, stropów zgodnie z powyższym wykazem bez wykonania warstwy wykończeniowej podłogi, dachu zimnego. Zakres obejmuje stolarkę otworową, parapety, obróbki blacharskie z rynnami, instalacje zakryte. Pozostałe instalacje wykonuje inwestor we własnym zakresie.

Stan „pod klucz” – wykonanie przegród budowlanych zgodnie z powyższym wykazem (wraz z dociepleniem). Zakres obejmuje fundamenty, kominy, stolarkę otworową, parapety, obróbki blacharskie z rynnami, całość instalacji, płytkowanie kuchni i łazienki.

Zakres prac przy inwestycji każdorazowo zatwierdza inwestor.

Firma WZ-PROJEKT na domy z bali nie wprowadza standaryzacji, dlatego wycena każdego projektu jest indywidualna i jednorazowa.

WZ-projekt