Bitumer sp. z o.o.

Firma Bitumer to producent materiałów do naprawy dróg. Oferuje najwyższej jakości materiały w atrakcyjnych i konkurencyjnych cenach. W swojej ofercie posiada nie tylko masy zalewowe na zimno i ciepło, ale także zaprawy naprawcze szybkowiążące, taśmy asfaltowe, asfalt upłynniony i konfekcjonowany oraz farby drogowe. Więcej na ich stronie internetowej https://bitumer.pl

Warstwa konstrukcyjna może składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych. MODYFIKACJA ASFALTU. Im więcej cennych składników jest wyciągane z ropy naftowej, tym gorszej jakości asfalt otrzymujemy. Możliwa jest również poprawa właściwości asfaltów przez ich chemiczną modyfikację lub modyfikację materiałami odpadowymi, np. Surowcem do produkcji ekologicznego lepiszcza są estry kwasów tłuszczowych otrzymywane z reakcji estryfikacji olejów roślinnych alkoholem metylowym.

Jednak prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez producentów i ośrodki naukowe doprowadziły ostatecznie do uzyskania polimeroasfaltów o zwiększonej ilości polimerów, nazywanych asfaltami wysokomodyfikowanymi. W takich asfaltach zmianie ulegają proporcje pomiędzy zawartością objętościową asfaltu i polimeru. W przypadku starszych warstw z betonu asfaltowego oraz na posadzkach cementowych do wstępnej obróbki zalecane jest wykonanie powłoki gruntującej za pomocą emulsji asfaltowej w ilości ok. zero,1 - zero,15 kg/m2.
Bitumer Sp. z o. o. 

ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk
tel: +48 793 707 350
bitumer@bitumer.pl